Malpraxis Medical

Malpraxisul medical este o cauză legală de acţiune care apare atunci când un medic sau un profesionist din domeniul sănătăţii, printr-un act deliberat sau omisiune din neglijenţă, se abate de la standardele profesiei lor, provocând astfel rănirea unui pacient. Neglijenţa poate surveni ca urmare a unor erori de diagnostic, tratament, îngrijire defectuoasă şi aşa mai departe.

Un act de malpraxis medical are de obicei trei caracteristici. În primul rând, trebuie dovedit că tratamentul nu a fost în concordanţă cu standardul de îngrijire, care este tratamentul medical standard acceptat şi recunoscut de profesie. În al doilea rând, trebuie dovedit că pacientul a suferit un fel de vătămare din cauza neglijenţei personalului medical.

Cu alte cuvinte, o vătămare fără neglijenţă sau un act de neglijenţă fără a provoca vătămare nu poate fi considerată malpraxis. În al treilea rând, trebuie dovedit că vătămarea a dus la pagube semnificative, cum ar fi invaliditatea, durerea neobişnuită, suferinţa, dificultăţile, pierderea veniturilor sau o povară semnificativă a facturilor medicale. Wikipedia.