Drept Penal

Dreptul penal este acea ramură a sistemului judiciar care se referă la infracţiuni. Acesta se referă la conduita percepută ca fiindameninţătoare, dăunătoare sau care pune în pericol în alt mod proprietatea, sănătatea, siguranţa şi bunăstarea morală a oamenilor, inclusiv pentru sine. Majoritatea legilor penale sunt stabilite prin statut, ceea ce înseamnă că legile sunt adoptate de un legislator. Dreptul penal include pedepsirea şi reabilitarea persoanelor care încalcă astfel de legi.

Dreptul penal variază în funcţie de jurisdicţie şi diferă de dreptul civil, unde accentul se pune mai mult pe soluţionarea litigiilor şi pe despăgubirea victimelor, decât pe pedeapsă sau reabilitare.

Procedura penală este o activitate oficializată care autentifică faptul săvârşirii unei infracţiuni şi autorizează tratamentul punitiv sau reabilitator al infractorului. Wikipedia.