Ponturi pentru conducătorii auto „prinși” de radar

Potrivit atribuţiilor, personalul abilitat al Poliției Rutiere înregistrează adesea, cu prilejul misiunilor încredinţate, depășirea limitei legale de deplasare a mijloacelor de transport. Constatarea acestor abateri se realizează cu ajutorul a două tipuri de aparate Radar (cinemometre-radar) aflate în dotare, unul fix („AUTOVISION”) instalat pe autoturism (autospecială), celălalt mobil (cinemometru laser LTI 20/20 „TruCAM”) sub formă de pistol.

Iată câteva recomandări utile atunci când sunteți opriți de un echipaj al Poliției Rutiere pentru depășirea limitei de viteză:

  • Odată cu semnarea (de luare la cunoștință) procesului verbal de contravenție, solicitați agentului de poliție să vă permită să completați și eventualele obiecțiuni pe care le aveți cu privire la modul de constatare a contravenției;

Mulți conducători auto refuză să semneze procesul verbal, fapt nerecomandat, deoarece, în acest fel, contravenientul nu poate avea acces de îndată la documentul sancționator, acesta urmând a vă fi trimis prin poștă. Această situație va îngreuna posibilitatea de a contesta rapid procesul verbal, și implicit redobândirea permisului de conducere, care se restituie numai cu depunerea unui certificat de grefă din care să rezulte că actul sancționator a  fost contestat.

Odată ce vi s-a adus la cunoștință că ați săvârșit o contravenție la regimul rutier, în măsura în care apreciați că sancțiunea ce urmează să fie aplicată nu corespunde conduitei dumneavoastră, aveți deschisă calea plângerii contravenționale, astfel că pentru o analiză cât mai eficientă a criticilor aduse conţinutului procesului verbal se vor verifica următoarele aspecte:

  • identificați aparatul radar utilizat de agentul constatator (menționarea tipului de aparat radar utilizat, seriei aparatului și numărul de înmatriculare al autospecialei de poliție pe care se află montat dispozitivul);
  • identificați locul amplasării aparatului radar. De cele mai multe ori acest loc nu corespunde cu cel al opririi în trafic a contravenientului, astfel că se pot genera confuzii cu privire la locul săvârșirii faptei contravenționale.
  • nu insistați să vă fie prezentate înregistrările efectuate cu aparatul radar cu ocazia opririi în trafic, agentul constatator neavând vreo obligație în acest sens.
  • despre conținutul materialului probator privind constatarea contravenției (in format foto/video) veți putea lua la cunoștință numai prin mijlocirea instanței de judecată unde se înaintează toate documentele în cazul unei contestații.

Certificatul de grefă este emis de instanța judecătorească competentă să judece plângerea contravențională şi se eliberează în temeiul unei cereri scrise, timbrată cu taxa judiciara de 1 leu.

Potrivit dispozițiilor art.32 alin.3 din O.G 2/2001 care reglementează regimul juridic al contravențiilor, plângerea contravențională suspendă executarea și, implicit, efectele măsurii dispuse de agentul de poliție.

Vom reveni cu particularitățile de operare cu aparatele radar din dotarea Poliției Române.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *